แจ้งการชำระเงิน

หรือ ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินค่าสินค้าได้ที่ (โปรดแนบสลิบ)

1. Line ID : @samantafarm

2. โทร. 081-613-8643

3. Email: sales@samantafarm.com